Over ons

Veel ouders vinden mediaopvoeding moeilijk. Kinderen opvoeden tot wijze mediagebruikers is ook lastig. De Mediaopvoedwijzer wil u daarbij helpen door adviezen te geven die passen bij uw opvoedstijl en uw levensvisie. Doordat jongeren ook inzicht geven in hun digitale mediagebruik ontstaat er openheid om in gesprek te gaan. Alle input wordt anoniem verwerkt.

Vul de mediaopvoedwijzer in:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Over Mediawijzer

De Mediaopvoedwijzer is een product van stichting Mediawijzer en ontwikkeld in samenwerking met de strategische partners.

De Mediaopvoedwijzer is in 2021 doorontwikkeld als visie en onderzoekstool. Het richt zich op drie subonderdelen: visievorming, kennisvorming en praktijkkeuzes. Centrale vraag daarbij was steeds: ‘Wat is een verantwoorde plaats voor digitale media?’ Mediaopvoedwijzer kan gebruikt worden door alle organisaties aangesloten bij Stichting Mediawijzer en is bedoeld voor opvoeders en/of hun kinderen.

De gegevens van de Mediaopvoedwijzer zullen –na toestemming- anoniem worden opgeslagen en mogelijk onderdeel worden van onderzoek naar mediagebruik door stichting Mediawijzer.

Stichting Mediawijzer werd in 2003 opgericht door een aantal initiatiefnemers vanuit de gereformeerde gezindte. Stichting Mediawijzer wil een verbindende functie vervullen in de discussie over het verantwoord gebruik van digitale media. Zij biedt een platform aan organisaties die vanuit een strategisch of ideëel oogpunt met vraagstukken rond digitale media bezig zijn. In het bijzonder heeft zij een vierledig doel:

  • bijdragen aan fundamentele bezinning op Bijbelse normering van mediagebruik
  • signaleren, coördineren en onderkennen van ontwikkelingen op het gebied van digitale media
  • analyseren en doordenken van de gesignaleerde ontwikkelingen in samenwerking met de partners
  • de partners faciliteren met een visie en onderzoekstool waarin de eerste 3 doelen gefaciliteerd worden