Adviezen voor

Mediaopvoeding

Media-opvoeding

Veel ouders vinden mediaopvoeding moeilijk. Kinderen opvoeden tot wijze mediagebruikers is ook lastig. De Mediaopvoedwijzer wil u daarbij helpen door adviezen te geven die passen bij uw opvoedstijl en uw levensvisie. Doordat jongeren ook inzicht geven in hun digitale mediagebruik ontstaat er openheid om in gesprek te gaan. Alle input wordt anoniem verwerkt.

Doe de mediaopvoedwijzer:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Hoe werkt de Mediawijzer?

Op de volgende pagina’s krijgt u stellingen over dertien onderwerpen voorgelegd. Steeds moet u de stelling aanvinken die het beste bij u past. De stellingen gaan over allerlei thema’s die met mediaopvoeding te maken hebben: transparantie, invloeden, geldbesteding, concentratie, integriteit, etc. Aansluitend wordt er een serie vragen gesteld om specifiekere inzichten te verkrijgen.

Adviezen

Daarna krijgt u bij elk van die thema’s adviezen voorgeschoteld. De Mediaopvoedwijzer richt zich daarbij op doorsneesituaties. Daarbij is het algemene advies om het gesprek over mediagebruik te stimuleren en aan de hand daarvan in het gezin samen te komen tot heldere afspraken en het handhaven daarvan.

Toepassen

De adviezen zijn vooral gericht op gezinnen met kinderen die het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs volgen. Niet elk advies zal op elke leeftijdscategorie van toepassing zijn. Bovendien zijn er altijd uitzonderingssituaties denkbaar waarin het noodzakelijk is om (plotseling) strakkere afspraken te maken. In de adviezen spreken we over ‘uw kind’ en ‘hij’, maar de adviezen hebben uiteraard ook betrekking op dochters.

Over Mediawijzer

Stichting Mediawijzer wil een verbindende functie vervullen in de discussie over het verantwoord gebruik van digitale media. Zij biedt een platform aan organisaties die vanuit een strategisch of ideëel oogpunt met vraagstukken rond digitale media bezig zijn.